ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CGD
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 0.64
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)-(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน0.64 - 0.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์0.55 - 0.99
ปริมาณ (หุ้น)7,071,800
มูลค่า (บาท)4,578,669
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)0.64 / 1,426,500
วันก่อนหน้า0.64
ราคาเปิด0.64
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)0.65 / 220,100

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2563 04:39