ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CGD
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 0.96
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)-0.01(-1.03)
ช่วงราคาระหว่างวัน0.96 - 0.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์0.94 - 1.40
ปริมาณ (หุ้น)535,900
มูลค่า (บาท)519,557
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)0.96 / 449,800
วันก่อนหน้า0.97
ราคาเปิด0.97
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)0.97 / 74,000

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 04:38