ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CGD
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 1.06
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)-(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน1.05 - 1.07
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.00 - 1.53
ปริมาณ (หุ้น)2,897,800
มูลค่า (บาท)3,072,711
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)1.06 / 93,300
วันก่อนหน้า1.06
ราคาเปิด1.05
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)1.07 / 316,600

ปรับปรุงเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2562 04:38