ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CGD
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 0.61
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)+0.02(3.39)
ช่วงราคาระหว่างวัน0.59 - 0.61
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์0.55 - 1.10
ปริมาณ (หุ้น)1,768,300
มูลค่า (บาท)1,068,442
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)0.60 / 900,000
วันก่อนหน้า0.59
ราคาเปิด0.59
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)0.61 / 150,900

ปรับปรุงเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2563 04:36